האם סוכרת היא מחלה גנטית ? הסיפור על שבט הפימה - צביקה הנטורופת