חיפוש באתר

תקנון האתר, חנות מוצרים והדרכות ומדיניות הפרטיות​

כללי
1. האתר מופעל ע"י חברת "צבי ראובן", עוסק מורשה, ח.פ. 065654725 (להלן "החברה").
2. האתר הינו אתר תוכן, הכולל גם חנות לרכישות מקוונות. באתר מוצעים למכירה מוצרים שונים, וביניהם תוספי תזונה, הדרכות דיגיטליות וספרים.
3. מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק.
4. השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
5. שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
7. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י החברה.
8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
9. מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
10. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
11. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
12. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
13. החברה אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
14. כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
15. התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
16. תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

התחייבות המשתמש
17. בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
18. בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
18.1 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
18.2. הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
18.3. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
18.4. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
18.5. שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

הזמנת תוספי תזונה באתר
19. ביצוע הזמנה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
20. במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
21. ביצוע הזמנה ייעשה באמצעות האתר או ברכישה טלפונית לפי פרטי יצירת הקשר המפורטים באתר.
22. בחנות המקוונת באתר ניתן לבחור מוצר, להתרשם מהמפרט באשר לרכיביו, גודלו ומחירו. ניתן לשנות את הכמויות הרצויות בהזמנה, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת עד לסיום ההזמנה ואישורה בקופה וקבלת האישור על קליטתה במערכת.
23. לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
24. במקרים בהם החברה לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
25. אספקת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי.
26. כדי שהחברה תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כאשר היא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ואופן התשלום.
27. התשלום עבור ההזמנה יכלול את מחיר המוצר, מע"מ ותוספת דמי המשלוח ככל שיהיו.
28. זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין החברה מתחייבת לשמור על סל הקניות ו/או על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
29. התשלום באתר יתבצע מראש באמצעות תשלום בכרטיס אשראי תקף הניתן לסליקה ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, למעט אמריקן אקספרס.
30. במקרה של תשלום טלפוני עבור הזמנה שבוצעה באתר יובהר כי החברה לא מתחייבת לשמור את ההזמנה בפרק הזמן שבין ביצועה באתר לבין התשלום בפועל.
31. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי בכרטיס האשראי בו נעשה שימוש לשם ביצוע הזמנה.
32. ניתן לרכוש גם באמצעות קוד קופון. במידה שנרכשו מוצרים במחירם המלא ללא שימוש בהנחת קוד קופון הוא אינו זכאי לקבל את ההנחה בדיעבד. החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי להחליט במקרים מסוימים להעניק ללקוח קוד קופון חדש בשווי כספי זהה למימוש ברכישה נוספת באתר.
33. למען הסר ספק, הזמנת המוצר כוללת אך ורק את אריזתו ושליחתו אל הלקוח.
34. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק את ההזמנות בזמן הקצר ביותר. זמן הטיפול בהזמנה של המוצר הנמצא במלאי הינו עד  שני (2) ימי עסקים  לאחר השלמתה באתר ועד ליציאתה למשלוח.
34.1. במקרים המצריכים משלוח ההזמנה מחוץ לישראל יתכן שזמן הטיפול בהזמנה וזמן האספקה של משלוח ההזמנה יהיו ממושכים יותר.
34.2. במקרים בהם המוצר המבוקש אינו נמצא במלאי יתכנו עיכובים.
35. אספקת המוצר תיעשה באמצעות אחת מן הדרכים המפורטות באתר תחת הכותרת "מדיניות משלוחים".
36. מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
37. האחריות על נכונות פרטי הכתובת למשלוח הינה על הלקוח.
38. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בשל פרטים מוטעים שמסרת או בשל אי-איסוף של המשלוח, תחויב בתשלום בגין דמי הטיפול והמשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים, מלאים ועדכניים.
39. לתשומת ליבך: אם הזמנת לכתובת עסקית אנא ציין את שם החברה ליד שם המזמין.
40. המוצרים נשלחים באמצעות חברות חיצוניות, ובהתאם למדיניות חברות אלו, ויודגש כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע"י החברה ואינם בשליטתה והנך מצהירה כי לא תהיה לך כל טענה כנגד החברה עקב שיבושים באספקה באמצעות חברות אלו.
41. החברה או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, תקלות בשירות המשלוחים, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

רכישת מוצרים נוספים
42. כל הרכישות באתר כפופות להוראות סעיפים 19-24, 27, 29 ו-32 לעיל.
43. רכישת מוצרים דיגיטליים: לאחר ביצוע הרכישה המוצר יהיה זמין לצפייה במחשבו של הלקוח. לידיעתך, השימוש במוצרים הדיגיטליים הינו בכפוף לשמירה על זכויות היוצרים בהן.

ביטול עסקה
44. אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לחברה בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י החברה.
45. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
46. מדיניות הביטולים וההחזרים לכל מוצר הינה ע"פ הכתוב בעמוד המוצר.
47. ביטול עסקה לרכישת מוצר עקב פגם במוצר תותר בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד ביצוע האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
47.1. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר;
47.2. המוצר הוחזר לחברה בשלמותו, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
47.3. הפגם הינו פגם שהיה קיים במוצר בעת ההגעה ללקוח ולא נגרם בשל שימוש בו.
47.4 הודעה על מוצר שהגיע פגום תתקבל בהודעה לכתובת המייל info@zvikaclinic.co.il תוך 48 שעות מרגע המסירה ובצירוף תמונה של המוצר כפי שהתקבל. תלונה על מוצר שהגיע פגום מעבר לפרק הזמן האמור – לא תטופל.
48. ביטול עסקה לרכישת מוצר בשל חרטה של הלקוח תותר בתוך ארבעה עשר (14) ימים ממועד האספקה ללקוח, בתנאים הבאים:
48.1. המוצר הוחזר כשהוא תקין, באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש;
49. הצגת קבלה המעידה על קניית המוצר.
למען הסר ספק, לא תתקבל הודעת ביטול עסקה ולא יינתן החזר כספי בגין מוצר שאינו באריזתו המקורית או שכבר נעשה בו שימוש.
50. בהחזרה של מוצר ע"פ סעיף 50 לעיל ינוכו 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם, כדמי ביטול. בנוסף, יבוצע חיוב של עמלת סליקה בשיעור של 3% ממחיר העסקה.
51. בביטול עסקה לאחר שההזמנה יצאה לחברת המשלוחים אך טרם מסירתה ללקוח יבוצע החזר כספי והלקוח יחויב בעלות דמי המשלוח בלבד.
52. האחריות להחזרת המוצר אל החברה מוטלת על הלקוח.
53. החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע לאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, ההחזר הכספי יבוצע לפי התשלום אשר שולם בפועל.
54. באם רצונך בהחלפת המוצר המוחזר במוצר אחר, בכפוף להחזרת המוצר שנרכש בהתאם לתנאי סעיפים 47 או 48 לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם החברה ולבדוק את היתכנות ההחלפה.
55. הזכות להחזיר מוצר כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
56. למען הסר ספק, ביטול עסקה והחזרת מוצר לא תותר במקרים הבאים:
56.1. תוספי תזונה;
56.2. מוצרים דיגיטליים המוצעים למכירה באתר, אשר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.
57. לחברה שמורה הזכות לקבוע חריגה ממדיניות זו בתנאים ובמועדים שתמצא לנכון.

אחריות
58. מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד שאינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. כמו כן, אין לראות במידע המופיע באתר כתחליף לייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים האישיים של הלקוח, ומותאם לצרכיו האישיים.
59. עוד מובהר כי התכנים המופיעים באתר עשויים לשאת אופי של המלצות ו/או חדשות רפואיות ו/או דעות אישיות והמשתמש מצהיר ומסכים לכך שלא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה באשר לכל נזק, ישיר או עקיף בקשר למידע המופיע באתר, דיוקו, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו או תדירות פרסומו.
60. על פי הנחיות משרד הבריאות אין לייחס סגולות ריפוי לתוספי תזונה. על כן, אין לראות בתוספי התזונה הנמכרים או המומלצים באתר כבעלי יכולת למנוע או לרפא מחלה או מכאוב.
גם אם ניתן להבין מתיאור המוצר באתר שהוא יכול לסייע במצבי חולי מסוימים, הגולש מצהיר שלא תהיה לו כל טענה או תלונה על כך ושהוא מבין שתוספי התזונה אינם מיועדים למניעה או ריפוי של מחלה כזה או אחרת.
61. כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
62. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
63. המוצרים המוצעים למכירה באתר עומדים בתקן GMP.
64. החברה אינה מספקת אחריות למוצרים.
65. החברה אינה מייצרת את המוצרים המוצעים למכירה באתר, ולא תישא באחריות לנזקים עקיפים שייגרמו מאותם מוצרים שהיא אינה מייצרת.
66. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה משימוש שאינו השימוש הסביר במוצריה. אופן הטיפול במוצר, לרבות חשיפתו לטמפרטורות גבוהות. אופן הנטילה וכיוצ"ב, מפורטים בדף המוצר, ובמקרים המתאימים גם בהוראות המצורפות למוצר עצמו.
67. האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בשום צורה לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור.
68. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
69. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

שיפוי
70. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
71. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י החברה.

פרטיות ושמירת סודיות
72. החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש").
מידע על משתמש כולל סוגי פרטים אישיים אשר ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:
72.1 מידע על המחשב שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מיקומך הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;
72.2 מידע על הביקורים והשימוש שלך באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלך באתר;מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;
72.3 מידע שהוזן בזמן יצירת פרופיל באתר—לדוגמה, השם שלך, תמונות פרופיל, מגדר, יום הולדת, מצב מערכות יחסים, תחומי עניין ותחביבים, פרטי השכלה, ופרטי תעסוקה;
72.4 מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;
72.5 מידע שהוזן בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;
72.6 מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות השתמשת בו;
72.7 מידע שקשור לכל רכישה או שירות לשימושך, או תשלום שבצעת באתר, הכולל את השם שלך, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני, ופרטי כרטיס האשראי שלך;
72.8 מידע שפרסת באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלך, תמונות הפרופיל, ותוכן התגובות שלכם;
72.9 מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו;
כל סוג אחר של פרטים אישיים ששלחת אלינו.
לפני שתחשוף בפני החברה את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.
73. החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון:
73.1 ניהול האתר והחברה;
73.2 לאפשר לך להשתמש בשירותים הזמינים באתר;
73.3 שליחה של תוספי תזונה ו/או ספרים שרכשת דרך האתר;
73.4 שליחה של הצהרות וחשבונות עסקה אליך.
73.5 שליחה של התראות בדואר אלקטרוני לבקשתך;
73.6 שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לחברה ועסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות;
73.7 טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידך או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;
74. האתר משתמש בעוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס וגוגל אדוורדס. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
75. החברה לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין החברה.
76. החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

דיוור ישיר
77. החברה מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל מהחברה דיוור מעת לעת.
78. בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי החברה תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, מוצרים הנמכרים באתר וכדומה. הדיוור יכול להגיע באמצעות שיחות טלפון, הודעת טקסט SMS, דוא"ל, מסרוני Whatsapp וכל אמצעי דיוור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
79. לידיעתך, בעת מסירת פרטי התקשרות לצורך קבלת מתנות חינמיות ו/או רכישת מוצר דיגיטלי ו/או פנייה באמצעות טופס הפנייה באתר ו/או רכישת מוצר בחנות ו/או פניה לקבלת מתנה חינמית באמצעות מסרון, הינך מביע את הסכמתך לקבל דיוור ועדכונים מהחברה, לרבות דברי פרסומת.
80. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה באמצעות פנייה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה. במידה ובחרתם לבקש את ההסרה באמצעות פניה לחברה ולא באמצעות הקלקה על קישור ההסרה בתחתית הניוזלטר, פעולת ההסרה עשויה לארוך עד שבעה ימי עסקים, במהלכם יתכן ותמשיכו לקבל דיוור מהחברה. למען הסר ספק, לצורך סעיף זה ימי חול המועד אינם ימי עסקים.
81. האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש והחברה לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ע"י המשתמש.

קניין רוחני
82. החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם החברה הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם לעיצובם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, הלוגו של החברה, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
83. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.
84. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעל האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.
85. בציטוט או הפניה למאמרים המופיעים באתר או חלק מהם יש לציין במקום ברור כי המאמר נכתב ע"י צביקה ראובן, ולהוסיף קישור לאתר.

המחאת זכויות
86. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
87. למשתמש האתר אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

דין ושיפוט
88. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון בלבד.
89. כל השתהות או הימנעות של החברה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

שירות לקוחות
90. ניתן ליצור קשר עם החברה לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
91. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.

צביקה ראובן - נטורופת מוסמך, ויוצר "המטבח האנטי סרטני"

אני כאן בשבילך!

אשמח לתת לך ייעוץ טלפוני

בחינם

זה הזמן למלא פרטים ונדבר עוד היום!

צביקה ראובן - נטורופת מוסמך, ויוצר "המטבח האנטי סרטני"